SuaraRespon

El servei Suara Respon és una línia telefònica que per donar resposta a la ciutadania dels dubtes socials que pugui generar la situació d’excepcionalitat actual. Assessorem amb finalitat informativa i en base a la documentació penjada en aquest web.

El nostre servei no ofereix respostes mèdiques. Per a dubtes relacionats amb la salut i el coronavirus cal trucar al 061 i en cas d'emergències trucar al 112.

Aquest número de telèfon només aten trucades telefòniques.


AVÍS LEGAL: Aquest servei té finalitat informativa. La utilització de Suara Respon constitueix el reconeixement i acceptació d'aquestes limitacions i renúncies de responsabilitat. La persona que en fa ús accepta aquesta circumstància sota la seva responsabilitat.