Papers i paraules: activitat d'oci a casa

Recomanacions - A partir de 12 anys

[Publicació 05/05/2020]


Us proposem aquest joc per potenciar la vostra habilitat de memòria, coordinació, rapidesa i treball en equip.


Material:


 • Paper o foli
 • Llapis o boli
 • Tisores
 • Cronòmetre (podem utilitzar el mòbil)
 • Bol o recipient


Normes:


 • Mínim 4 persones.
 • Escollir tema conegut per a tots els/les participants.
 • Repartir 5 papers a cada persona.
 • Fer equips de mínim 2 persones.
 • El joc consta de 3 rondes, en les quals participen tots els equips.
 • A cada ronda, cada equip té un minut d'actuació.
 • La ronda s'acaba quan s'acaben tots els papers del recipient. Atenció: si ja han participat tots els equips i queden papers es torna a fer ronda d'equips fins que s'acabin.
 • Apuntar a cada ronda el nombre de papers que ha encertat cada equip.
 • Guanya qui ha acumulat més papers en total.


Preparació del joc:


 • Decidim un tema conegut per tothom qui participa. Per exemple: pel·lícules; ciutats; llibres...
 • Agafem un foli i fem els papers (ho podem fer amb les mans o bé, amb tisores) de la mida de 2 cm x 4 cm aproximadament (que hi hagi espai suficient per escriure la paraula del tema escollit). Per exemple, si som 4 jugadors/es, haurem de fer 20 papers (5 per persona).
 • Repartim els 5 papers per persona.
 • Escrivim en cada paper una paraula sobre la temàtica que s'hagi decidit (ningú pot veure el que han escrit les altres persones). Per exemple, si hem triat 'pel·lícules' escriurem 'Mr. Bean', 'Harry Potter'...; o si hem triat 'ciutats' escriurem 'Girona', 'Olot'...; o si hem triat 'fruites' escriurem 'taronja', 'kiwi', etc.
 • Un cop tinguem tots els papers escrits, es dobleguen de manera que no es vegi la paraula escrita i es col·loquen en un recipient.
 • Fem els equips. Si sou 4 persones: dos grups de dos; si sou més persones poden ser grups de dos, de tres, etc.


Inici del joc:


 • Primera ronda: definir la paraula que conté el paper sense poder utilitzar aquella mateixa paraula

Una persona agafa un paper del recipient i no l'ensenya a ningú del seu equip, es tracta de descriure el que diu al paper (sense utilitzar aquella mateixa paraula) i l'altra persona de l'equip ho ha d'endevinar. A mesura que es van encertant les paraules, es van agafant nous papers del recipient. És a dir, si una paraula no l'encertem, no podem agafar un altre paper. Cada paper encertat el deixem a part, no el tornem al recipient. Cada equip té 1 minut per encertar el màxim de papers. Així aniran passant cada equip, fins a acabar tots els papers del recipient (a mesura que es vagin encertant). La ronda s'acaba quan no queden papers al recipient. Al final de la ronda es fa recompte de papers encertats per cada equip. Tornem a posar els papers al recipient.

Exemple 1a ronda: Al paper posa 'Mr. Bean' s'ha de descriure sense dir 'Mr.Bean', és a dir, 'és un actor, que fa molt de riure, té molt d'humor, és anglès...'. Un cop acabeu tots els papers, feu recompte de papers encertats per cada equip. Tornem a posar els papers doblegats al recipient.


 • Segona ronda: definir la paraula del paper només amb una paraula, també sense poder utilitzar la paraula escrita al paper.

Tenim un minut per cada equip, i s'acaba la ronda un cop hem fet tots els papers. Al final també es fa recompte de papers encertats per cada equip. Tornem a posar els papers doblegats al recipient.

Exemple 2a ronda: 'Mr. Bean' dius 'actor' o alguna paraula que en aquell moment de la primera ronda us hagi quedat gravada o hagi estat significativa.


 • Tercera ronda: definir la paraula mitjançant mímica. Cada equip té un minut.

Exemple 3a ronda: 'Mr. Bean' doncs fer algun tret característic com per exemple una ganyota i treure la llengua.


 • Recompte final: se sumen tots els papers encertats a cada ronda, l'equip guanyador serà el que tingui més encerts.