Adolescents i l'ús d'internet durant el confinament

Per a famílies amb adolescents

[Publicació 06/04/2020]

Durant aquests dies de confinament és fàcil que els i les adolescents passin més hores del que és habitual davant del mòbil, la tauleta electrònica o l’ordinador. Aquest ús intensificat d’internet pot comportar una sèrie de riscos o mals hàbits pels nostres fills i filles que cal evitar. A continuació us proposem una sèrie de consells per reduir aquests aspectes negatius conseqüència de la situació excepcional que estem vivint:

  • Orientar i ajudar als i a les adolescents a l’hora de buscar informacions fiables i verídiques. Aquesta mesura és important per tal d’evitar que els nostres fills i filles consultin pàgines amb informacions falses que els poden generar un increment de l’angoixa. Cal parlar amb ells i elles sobre el tema i oferir-los recursos fiables que puguin consultar sense risc de ser enganyats o manipulats. També és important limitar i pactar els moments de consulta d’aquestes notícies, ja que és un altre aspecte que pot fer créixer la seva frustració i nerviosisme. Sempre que sigui possible es recomana que aquestes accions es facin acompanyades de les mares, pares o tutors i tutores.
  • Evitar que els i les adolescents facin cerques sobre símptomes, formes de contagi o altres aspectes sanitaris relacionats amb el virus. Es recomana que quan un o una adolescent mostri interès en conèixer més informacions sobre aquest tema, sempre hi hagi una persona adulta al costat que l’ajudi i l’orienti a buscar-ho en fonts oficials per evitar que es consultin informacions falses i augmenti així l’ansietat o la sobreestimulació de l’adolescent.
  • Promoure l’esperit crític. Observar amb l’adolescent exemples de fake news que hagin aparegut aquests dies per tal que incorpori una mirada crítica i informada en les seves cerques a la xarxa.
  • Fer un ús responsable de les xarxes socials i eines de comunicació instantània com Whatsapp o Telegram. Un bon ús d’aquestes plataformes pot ajudar a suplir en certa mesura la falta de socialització que pateixen els i les adolescents aquests dies. Per altra banda però, l’abús i el mal ús pot provocar situacions de risc com casos de ciberbullying, continguts perillosos, nocius o augmentar el risc de proporcionar dades personals a destinataris inadequats. És per això que es recomana tenir converses amb l’adolescent de manera periòdica sobre l’ús que fa d’internet.
  • Estimular que els i les adolescents busquin continguts de servei per la família i la convivència. Aprofitant que els i les adolescents estan més habituats a navegar per la xarxa, se’ls pot motivar perquè busquin recursos i continguts que puguin ajudar a millorar el dia a dia de la família, com webs o aplicacions per fer exercici a casa, recursos culturals o artístics gratuïts, menús de dietes saludables, etc. D’aquesta manera els i les adolescents destinaran l’estona que passin a la xarxa a finalitats positives i enriquidores per la família.
  • Garantir uns hàbits saludables i una bona postura durant la utilització d’aparells electrònics. Evitar que el consum d’internet vagi lligat a adoptar males postures o a un estil de vida sedentari. Per evitar-ho cal que informar als i a les adolescelnts sobre la importància d’adoptar una bona postura i sobretot de fer exercici i mantenir el cos en forma encara que no es pugui sortir de casa. Es recomana que després de passar un temps fent servir dispositius electrònics es faci sempre una altra estona d’esport.
  • Aprofitar els recursos online per fomentar la creació i expressió dels i les adolescents. Els recursos que ens ofereix internet poden ser una bona eina perquè els nostres fills i les nostres filles adolescents trobin un espai en el qual expressar les seves vivències durant aquests dies, mitjançant creacions com relats, il·lustracions, cançons, vídeos o qualsevol altre format. Una acció positiva que també es pot fer a través d’aquests recursos és la redacció d’un diari personal per facilitar que els i les adolescents comparteixin les seves emocions, sentiments i vivències durant aquests dies excepcionals.