La higiene en les persones grans

Recomanacions - Gent gran

Suara Cooperativa

[Publicació 03/04/2020]

La higiene diària i la cura de la nostra pell no varia de joves a grans. Ara bé, cal tenir en compte les connotacions diferents de l’etapa de la vellesa: majors dificultats en la mobilitat, malalties específiques i/o canvis en la pell, per citar-ne algunes.

La higiene de la persona inclou totes les activitats que garanteixen una correcta cura de la pell i dels diferents òrgans externs del cos (boca, mans, ulls,... ), així com el bon aspecte personal. Si teniu cura d’una persona gran a casa, resulta útil tenir en compte les recomanacions següents:


La higiene de la pell i el cabell

La pell és una barrera protectora del pas dels gèrmens al nostre organisme i també ajuda a regular la temperatura del cos. La cura de la pell requereix una higiene diària amb aigua i sabó, evitant els productes irritants. Heu de prestar atenció especial a les axil·les, les engonals, la zona genital, els peus i les mans. Després de la higiene, cal assecar bé les zones, tenint especial cura en les zones de plecs, i hidratar bé amb crema hidratant.

El cabell l’heu rentar segons l’estil de vida de cada persona, però és recomanable fer-ho amb certa freqüència i fer-ho amb sabó neutre o xampú. Les pintes han de ser exclusives per l’ús personal i les haureu de mantenir sempre netes.


La higiene de les mans i els peus

Les mans poden ser un focus de contaminació ràpid: en elles, sobretot al voltant de les ungles, s’acumulen diferents gèrmens. Per això resulta necessari que es rentin amb freqüència amb aigua i sabó, utilitzant un raspall per la neteja de les ungles, i sempre abans dels àpats, de tocar aliments i després d’anar al lavabo. Heu de posar especial atenció a les ungles, que hem de tallar de forma regular per evitar que s’acumuli brutícia: s’han de tallar de forma corba les de les mans i de forma recta les dels peus.

Els peus, us els heu de rentar a diari, i sobretot la zona entre els dits, cal eixugar-los bé i fer una bona hidratació amb cremes.


La higiene de la boca

En les persones grans, tant si tenen les dents pròpies com si són portadores de pròtesis dentals, cal garantir una bona higiene bucal. Cal fer ús del raspall de dents per la neteja després de tots els àpats i les pròtesis dentals han de rentar-se de forma escrupulosa, doncs si no les dents naturals restants fàcilment poden deteriorar-se. Cal que retireu la pròtesi sempre alhora d’anar a dormir i deixar-les dins alguna solució desinfectant que podem trobar al mercat.


La higiene dels ulls

Els ulls s’han de rentar a diari, evitant la formació de lleganyes, i eixugar amb suavitat la zona ocular, per evitar irritacions. Cal evitar l’ús de cremes no específiques per la zona en el contorn d’ulls, per ser una zona amb la pell altament sensible.

Seguint aquestes recomanacions garantiu que la persona mantingui un bon estat de salut, i alhora augmentarà la seva autoestima i percepció de que es manté en unes òptimes condicions. És important que deixeu que la persona faci les diferents accions per si mateixa en la mesura de les seves capacitats, i donar-li el temps que sigui necessari per fer-ho.