El desconfinament en gent gran amb deteriorament cognitiu o demència

Recomanacions - Gent gran

Suara Cooperativa

[Publicació 06/05/2020]

Pautes a tenir en compte pels professionals de centres de dia i residències i consells per a les famílies de persones amb deteriorament cognitiu.


El moment del desconfinament, poder sortir al carrer i reprendre novament una mica de normalitat, pot ser viscut de diferents maneres segons cadascú, tenint en compte factors com la situació social de la persona, la seva edat o com ha viscut el seu confinament.


En el cas de les persones grans, és important que es tingui en compte que el període de confinament els pot haver afectat especialment, sobretot en els casos de persones grans que pateixen deteriorament cognitiu o alguna demència, en qualsevol de les seves fases.


Pot ser que algunes d'aquestes persones, després del confinament, sentin una major desorientació, tant en temps com en espai. En temps, ja que han passat moltes setmanes a casa, mantenint unes mateixes rutines, sense canvis significatius respecte d'un dia a l'altre, i això pot haver provocat sentir allò de "no sé en quin dia visc", com ens pot haver passat a moltes persones. En espai, la desorientació pot donar-se perquè durant moltes setmanes aquestes persones han estat en un mateix lloc, han rebut els mateixos estímuls, i han deixat de transitar i fer vida per allà on habitualment la feien. A conseqüència del confinament, algunes persones grans amb deteriorament cognitiu o demència, podrien sentir una desconnexió de la realitat i trobar-se "fora de lloc", a mesura que vagin reprenent les seves rutines habituals. Probablement se sentiran més confuses i podria ser que no recordessin algunes persones o que no se sentin familiaritzades en un espai on abans sí que s'hi sentien. També es podria donar que algunes d'aquestes persones que assistien a centres de dia i ja estaven adaptades, ara necessitin fer novament un procés d'adaptació o que mostrin recel en tornar perquè prefereixen quedar-se a casa com ara estaven.


En qualsevol cas, seria interessant que la readaptació a l'entorn es pugui fer de mica en mica, reprenent en primera instància la relació amb les persones i els llocs coneguts, amb el barri i l'entorn més proper. Cal tenir en compte que les persones amb demència o amb un deteriorament cognitiu, poden tenir majors dificultats a l'hora de readaptar-se a la normalitat i adaptar-se als canvis, per això és aconsellable fer-ho a poc a poc i respectant les necessitats de cada persona. És important centrar l'atenció en la persona, estar alerta de com reacciona a la nova situació, quines emocions floreixen, com les manifesta i com s'expressa (tan verbal com no verbalment), validar-les i acompanyar-la en aquest procés perquè se senti el més segura i millor possible. No hem de forçar ni obligar a realitzar noves activitats, només pel fet que estiguin ara ja permeses. La persona pot necessitar un temps per habituar-se al canvi i cada persona ho viurà de manera diferent. És important acompanyar i poder parlar dintre de les capacitats de comunicació de cadascú. Si apareixen símptomes conductuals que abans no eren presents, també és important poder-los identificar i consultar amb l'especialista perquè doni les pautes pertinents.


A les persones grans amb deteriorament cognitiu o demència cal explicar-los la nova realitat en un llenguatge clar i senzill, adaptat a les seves capacitats comunicatives, al seu nivell de comprensió. També és important transmetre'ls calma i no manifestar conductes ni verbalitzar comentaris que fomentin l'estrès i la por davant d'ells. Tal com ens mostrem, tindrà un efecte contagi en com ells se sentiran. Per tant, contra més tranquils i segurs ens mostrem, més tranquils i segurs estaran ells.


Finalment, és molt important evitar l'aïllament i la soledat d'aquestes persones, fomentar el manteniment del contacte amb la seva xarxa familiar i d'amistat, del barri, del seu entorn més proper. És important no perdre el vincle amb el seu entorn i la seva identitat, respectant, com ja s'ha dit anteriorment, el seu temps i oferint la resposta que necessiten a cada moment, depenent de com es van afrontant a la nova realitat.