Gestió de la conducta en persones amb deteriorament cognitiu a casa

Recomanacions - Gent gran

Suara Cooperativa

[Publicació 16/04/2020]

Amb el pas dels anys, sovint les capacitats personals, tant de tipus físic com cognitiu, comencen a deteriorar-se. Així pot donar-se que la persona gran perdi algunes capacitats progressivament i li representi moltes dificultats per mantenir un cert grau d’autonomia en algunes activitats dins el seu dia a dia, amb la qual cosa necessita d’una persona que li proveeixi les cures diàries i estigui pendent en tot moment de les seves necessitats.

Cuidar una persona gran a casa en segons quins moments i circumstàncies vitals pot comportar un desgast important per la persona cuidadora. A més, degut a la situació sobrevinguda per la situació actual d’emergència sanitaria que vivim, ens podem trobar que ens hem de fer càrrec de la persona gran dependent i no tenim l'hàbit de fer-ho.

La millor estratègia, en cas que la persona ja no tingui capacitat d’expressar, és pensar en aquelles coses que li han agradat sempre, com ha volgut ser tractada durant la seva vida i les petites coses que li han reconfortat. Conèixer els seu hàbits, costums i preferències en ajudarà a poder tractar-la i cuidar-la de la manera que la persona voldria. D’aquesta manera garantim per una banda, que respectem al màxim els seus desitjos i per altre, que les accions que fem seran el més ajustades possibles al seu estil de vida i la farem sentir-se be.

També hem de facilitar que la persona gran pugui mantenir les seves rutines a la llar en horaris i tasques. És important recordar i acompanyar a la persona en l’acompliment del pla de tractament farmacològic i les activitats recomanades per mantenir mínimament les capacitats que encara conserva.

Podem prevenir o evitar al màxim la desorientació temporal, propis de malalties com ara l’Alzheimer, col·locant els rellotges i calendaris a la vista, o ubicar notes i senyals d’ubicació d’on estan els objectes que utilitza habitualment.

Cal aportar suport emocional davant de les pors, angoixes o malestars que es poden produir en la persona gran i/o el seu entorn a causa d’oblits, pèrdues o fets similars com ara la situació de confinament actual. Pot donar-se el cas que ens pregunti en diverses ocasions perquè no es pot sortir al carrer, i li haurem d’explicar moltes vegades. En aquests casos cal fer-ho amb un missatge curt i entenedor, fent servir paraules col·loquials i fàcils, i sobretot tenir molta paciència si li hem de repetir.

En tot cas, resulta indispensable no renyar a la persona gran pels oblits o desorientacions, per no incrementar l’angoixa. L’actitud comprensiva i facilitadora per part de familiars i coneguts, de les situacions de pèrdua de memòria, facilitaran a la persona gran que les pateix, una major acceptació de la situació personal que està vivint.