Prevenció i protecció

EPIS

[Actualització 06/07/2020]

Des de l’equip de Salut Laboral es vetlla per assegurar quins són els EPIS que hem de garantir com a empresa en cada moment atenent a les tasques que es realitzen en els diferents llocs de treball i a la normativa vigent. Des de l’equip de Compres es vetlla per assegurar que es disposa del suficient estoc d’EPIS, així com dels acords amb proveïdors que garanteixin l’estoc en el termini suficient.

La direcció de cada servei és responsable de tenir el control dels EPIS dels quals disposa en cada moment per tal de poder activar la demanda quan sigui necessari. Per cada centre de treball, es disposa de l’estoc d’EPIS necessaris per la represa de l’activitat, i s’aniran reposant en funció del seu ús.

Cada Pla de contingència per producte i/o servei (hi ha un Pla específic per oficines) conté indicacions sobre l’estoc d’EPIS necessaris, les instruccions d’ús i els canals de reposició. Es revisa amb cada canvi de normativa i, com a mínim, un cop al trimestre.


Consells bàsics

Ús dels guants

Com rentar-se les mans amb una esponja sabonosa?

Ús i manteniment de la mascareta reutilitzable

Col·locació i retirada dels EPIS especials

Col·locació EPI especial: instruccions d'ús

Retirada EPI especial: instruccions d'ús

Aprèn com s'han de posar i treure els equips de protecció individual (EPI) especials