Serveis no residencials

Pla de contingències – Serveis no residencials

Aplica a: gent gran, escoles adults, escoles bressol

[Actualització: 12/03/2020]


Criteris generals:

 • Totes les mesures que es recullen a continuació tenen caràcter estrictament preventiu: la nostra prioritat és preservar tant les persones ateses com els equips de professionals.
 • S'ha constituït un grup de seguiment a Suara (amb representació de les àrees de Persones, Clients i Comunicació) per analitzar permanentment l'actualització de la informació i les decisions a prendre, d'acord amb les directrius establertes per les autoritats sanitàries: l'Organització Mundial de la Salut, el Ministeri de Sanitat i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
 • El nostre equip de Salut Laboral està en contacte permanent amb Salut Pública de la Generalitat: des d'aquest organisme s'estableixen les pautes d'actuació cas per cas.
 • Estem en contacte amb empreses semblants a la nostra en altres països per avançar-nos en les possibles mesures a prendre d'acord amb diferents escenaris possibles.
 • Mantingueu els espais ventilats i mantingueu la tranquil·litat.
 • No cal portar mascaretes, només cal que les portin les persones que estan en aïllament en cas que entrin altres persones al mateix espai.
 • En cas que algun/a professional o persona atesa presenti símptomes (febre, tos, dificultats respiratòries…) truqueu al 061 i seguiu les indicacions. En paral·lel ens informeu a Salut Laboral de Suara (salutlaboral@suara.coop) per tal que coordinem amb Salut Pública les accions a fer.
 • La millor manera de prevenir la transmissió del coronavirus és prendre les mesures habituals de prevenció de contagis:
  • Rentar-se les mans sovint
  • Utilitzar mocadors d'un sol ús
  • Tapar-se la boca i el nas en tossir o esternudar
 • Totes les consultes sobre sospites de positius, o les indicacions de confinament preventiu que puguin arribar per part de les autoritats sanitàries, s'han de comunicar a Suara per correu electrònic a salutlaboral@suara.coop seguint el protocol de comunicació de casos.

Assistència a reunions i formacions:

 • Les reunions i formacions presencials s'hauran de fer preservant una distància d'almenys un metre entre les persones assistents. En cas que no sigui possible, caldrà una sala més gran o reprogramar la reunió.
 • Es fomenta la celebració de reunions per vídeoconferència a través de Hangouts.
 • Els equips de professionals de l'àmbit de gent gran i discapacitats no podran assistir a cap tipus de formació ni reunió, d'acord amb la instrucció del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Equips de Protecció Individual (EPI):

 • Des del servei heu de vetllar per tenir estoc dels EPI habituals.
 • Des Salut Laboral hem fet una comanda d'EPI específics per atendre casos confirmats de coronavirus, que ens arribaran en els propers dies.

Entrades i sortides als serveis:

 • Es suspenen les activitats que incloguin l’entrada al centre de grups (visites formatives, classes, activitats intergeneracionals...)
 • Evitar concentració de persones alienes al centre.
 • En cas de centres de dia de gent gran es recomana que entri una sola persona familiar o visita per cada persona atesa de forma simultània per evitar concentracions. També queden suspeses les pràctiques i el voluntariat. Seguint les indicacions oficials, hem de fer registre de les persones que entren al centre (excepte persones ateses i professionals) i demanar a totes les persones que es rentin les mans a l’entrada i sortida. Us facilitem una plantilla per fer el registre.
 • En els serveis vinculats a l’àmbit de l’educació (EB, Escoles d’adults i UEC): d’acord amb les directrius del Departament d’Educació de la Generalitat s’insta a la suspensió de tota activitat que organitzin els centres educatius del Departament o qualsevol servei del mateix Departament que no sigui lectiva o curricular, que es faci fora del centre i que impliqui professorat, personal no docent o alumnat de diversos centres simultàniament. Les sortides lectives que impliquin un sol centre es poden mantenir. Aquesta mesura de suspensió té efectes sobre fires, trobades, cantades, certàmens, etc.

Cas de sospita d’infecció:

 • L’equip sanitari (si n’hi ha) o socioeducatiu es coordina amb atenció primària (061) per fer la diagnosi: si és positiva s’informa a Salut Laboral, que coordinarà la informació a Salut Pública i juntament amb direccions operatives es coordinarà la comunicació amb clients.

Cas d’aïllament de persona atesa asimptomàtica o amb contagi i símptomes lleus:

 • S’informa a Salut Laboral de Suara (salutlaboral@suara.coop) per coordinar amb Salut Pública les accions a fer amb els contactes que hagi tingut, especialment si dona positiu en les proves. La persona no pot entrar al servei i ha de quedar en aïllament domiciliari o hospitalari segons valori Salut Pública.

Què fer si algun/a professional, voluntari/a o alumne/a en pràctiques no es troba bé o es troba en situació d’aïllament:

 • La persona no pot entrar al servei: cal trucar al 061 i seguir les indicacions. S’informa a Salut Laboral de Suara per coordinar amb Salut Pública les accions a fer.

En cas de dubte, consulteu amb Salut Laboral de Suara: salutlaboral@suara.coop.