Atenció domiciliària

S'estableixen plans de contingència diferenciats per al SAD Barcelona i per la resta de municipis.

Accés directe als plans específics: