Teletreball

[Publicació 06/07/2020]

L'exercici intens de Teletreball ens ha permès:


  • Disminuir el temps i l'esforç destinats al desplaçament de casa al lloc de treball (especialment per aquells professionals que viuen més lluny del centre de treball i han de desplaçar-se en cotxe i/o transport públic).

  • Estalviar en el cost del desplaçament.

  • Millorar, en alguns casos, l'equilibri de la vida personal i professional.

  • Disminuir el risc d'accidents de treball per desplaçament.

  • Disminuir la contaminació per la reducció de l'ús de vehicles.


En aquest sentit, des de Suara s'ha promogut:


  • La definició dels llocs de treball o àmbits en què el teletreball és d'aplicació d'una manera regular.

  • La definició i l'aplicació d'una política de desconnexió digital.

  • La determinació dels mitjans necessaris per fer teletreball i la política de mitjans a posar a disposició de la persona treballadora.

  • L'establiment d'un sistema d'avaluació de riscos laborals periòdic pels professionals que teletreballen de manera regular.