Pla Endavant

Cura de la Salut emocional

[Publicació 06/07/2020]

Una de les grans preocupacions d'aquest període de pandèmia Covid-19 és com ha pogut afectar en l'àmbit emocional, ja sigui per circumstàncies viscudes tant en l'àmbit personal com en l'àmbit professional. L'elaboració del Pla Endavant planteja les següents línies bàsiques en la cura de la salut emocional:


  • Primers auxilis psicològics per professionals que han viscut situacions professionals i/o personals especialment crítiques.

  • Treball d'equips per situacions de reconciliació de persones que no han pogut afrontar la situació i sentiments propis i de la resta cap a elles.

  • Adaptació al canvi per afrontar la nova normalitat.

  • La plataforma Suara a casa, que ofereix sessions gratuïtes en línia de psicologia, coaching, fisioteràpia i acompanyament al dol davant la crisi sanitària del Coronavirus.

  • Activació de programes vinculats a la Cura Emocional.

  • Supervisions d'equips i rol del responsable d'equips en la gestió emocional.