Reunions a distància

[Publicació 06/07/2020]

Les reunions internes i externes es mantenen a distància. En aquest sentit, s'han generat un seguit de bones pràctiques que han fomentat l'eficiència, l'estalvi de temps i costos i la participació igualitària. Algunes de les bones pràctiques establertes són:


  • Enviar l'ordre del dia amb antelació i amb temps assignat per cada punt a tractar.

  • Penjar la documentació necessària per a la reunió amb antelació.

  • Programar els espais d'intervenció amb torns de paraula moderats per algú.

  • Generar reunions amb grups més petits.

  • Crear fòrums de debat i discussió sobre temàtiques concretes.

  • Gravació de reunions per posar-les a disposició d'aquelles persones que no hi han pogut assistir.

  • Enviar preguntes o propostes prèvies a la reunió.

  • Recollir l'acta de la reunió de forma escrita i gravada.