Noves pràctiques

[Publicació 06/07/2020]

S'estableix un Pla Marc amb criteris generals, pràctiques i metodologies que es poden estendre a tota l'organització vinculades a l'organització del treball, la salut i la gestió dels equips.